• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

อัลบัมทั้งหมด

สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๕

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

ผู้บริหาร คณะครูร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม

พิธียกเสาเอก เสาโท โดมอเนกประสงค์

ขอขอบคุณคุณดวงจันทร์ พลโยธาที่ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยแร่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ผอ.รพ.เปือยน้อยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมรับฟังบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา โดยทีมวิทยากร 904