• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน     ป.น.ศ.

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระศรีสุธรรมุนี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  ประดิษฐานบนแท่นบุษบก 
                   แบบวิจิตร หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว

สีประจำโรงเรียน

“เหลือง”       หมายถึง          ความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์ สังคม
“ดำ”             หมายถึง          ความเข้มแข็ง เสียสละ  ไม่ย่อท้อต่อปัญหา  และอุปสรรค


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเปือย (ตะแบก)