• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ท่านผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นม. ๖ ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา